Kapitał Ludzki

Zasoby ludzkie są najcenniejszym potencjałem firmy. To dzięki niemu przedsiębiorstwo żyje, ewoluuje, osiąga zyski.

Rozwój wymaga ciągłej pracy i doskonalenia się. Od rekrutacji przez oceny okresowe, drogę kariery, motywowanie towarzyszymy wszystkim, którzy zarządzają ludźmi: działom HR, Rozwoju, Szkoleń a także menedżerom rekrutującym i oceniającym.

Nasza zespół pomaga firmom wzmocnić kompetencje ich pracowników, rozbudzić w nich chęć działania a często stworzyć lub rozwinąć kulturę organizacji.

Przykładowe tematy naszych szkoleń rozwijających kapitał ludzki:

 • Rekrutacja – jak przeprowadzić jej całościowy proces od potrzeby aż do obsadzenia stanowiska
  jak przygotować i prowadzić spotkanie rekrutacyjne
  selekcja i dobór: zaawansowane techniki wywiadu
 • Ocena – planowanie systemu ocen
  ocenianie pracowników krok po kroku ( dla działów HR)
  motywujące spotkanie oceniające ( dla menedżerów)
 • Komunikacja – zasady komunikacji interpersonalnej w firmie
  komunikacja firmowa, tworzenie planu komunikacji
  komunikacja w czasach zmian
 • Zarządzanie talentami – projektowanie ścieżek kariery
  organizowanie AC/DC
 • Zarządzanie zmianą – jak motywować w czasie zmian
  prowadzenie projektu Zmiany
 • Zarządzanie kompetencjami – system kompetencyjny, na czym polega
  jak przygotować firmę do nowego systemu
 • Szkolenia – tworzenie planu szkoleń
  jak wybrać dobrą firmę szkoleniową?
  ewaluacja i wdrożenie efektów szkoleniowych