Management

Rozwiązania dla menedżerów i szkolenia menedżerskie

Menedżerowie kierują zespołem nie przez przypadek, ani też wyłącznie w oparciu o charyzmę lidera. Zespoły z jasno określonymi celami, dobrze zorganizowane i właściwie kierowane uzyskują nieprzeciętne wyniki. Ludzie podążają za liderem, gdyż wierzą w zdolności menedżera do tego, że pomoże osiągnąć im cele, które dadzą im satysfakcję. Celem nadrzędnym proponowanych przez nas szkoleń jest dostarczenie menedżerom narzędzi niezbędnych do zbudowania szacunku i wzbudzenia zaufania kierowanej ekipy.

Przykładowe tematy naszych szkoleń menedżerskich:

 • Rozwój kompetencji menedżerskich – cykl
 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Przywództwo
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Negocjacje menedżerskie
 • Coaching
 • Zarządzanie projektem
 • Planowanie celów i zadań
 • Motywujące zebrania
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Prowadzenie rozmów okresowych i ocen pracowniczych
 • Rozwijanie potencjału zespołu
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą w organizacji