Diagnoza potrzeb

Proces szkoleniowy zaczyna się długo przed szkoleniem. Pracujemy z klientem, aby rozpoznać cele organizacji i jej problemy.

Diagnoza odbywa się poprzez sesje spotkań konsultacyjnych z menedżerami, osobami odpowiedzialnymi za szkolenia, jak z samymi jego (wybranymi) uczestnikami. W ten sposób zostaje zdefiniowany cel i zakres przyszłego szkolenia.

Etapy diagnozy potrzeb:

Opisanie potrzebnych działań

Próbujemy rozpoznać dobre i złe działania. Poprzez sprawdzenie podobieństw i różnic pomiędzy nimi, można ujawnić przyczyny problemów.

Definiowanie problemu

Większość problemów spowodowanych jest zmianą, która nastąpiła wcześniej. Poprzez utworzenie listy czynników tej zmiany, często można odkryć przyczyny.

Wraz z Klientem ustalamy cele szkoleniowe, umiejętności jakie mają zdobyć uczestnicy. Na tej podstawie opracowujemy program oraz ćwiczenia.

Rozpoznanie
potencjalnych
przyczyn

Problemy powinny być realne, a nie wyimaginowane. Szukamy, żeby wykazać rzeczywistą różnicę pomiędzy „wymaganym”, a „aktualnym” stanem.

Niektóre stosowane przez nas metody analizy: