Szkolenia in company

Specjalizujemy się w następujących obszarach szkoleń:

Narzędzia zarządzania zespołem pracowników

 • rekrutowanie zespołu
 • budowanie i prowadzenie skutecznego zespołu
 • przywództwo, role leadera
 • zarządzanie emocjami i konfliktem w zespole
 • motywowanie w kryzysie
 • innowacyjny zespół
 • techniki pobudzania kreatywności pracowników
 • motywowanie pracowników
 • coaching menedżerski
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie przez cele
 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie projektem
 • zarządzanie zespołem handlowym
 • negocjacje
 • doskonalenie umiejętności sprzedażowych
 • obsługa klienta
 • zarządzanie kompetencjami
 • rekrutacja; organizacja procesu i techniki wywiadu
 • oceny okresowe i roczne
 • komunikacja wewnętrzna
 • planowanie szkoleń i doskonalenie umiejętności trenerskich
 • budowanie autorytetu
 • prezentacja i autoprezentacja
 • komunikacja interpersonalna
 • asertywność
 • zarządzanie czasem