Coaching

Coaching oparty na wiedzy to metoda rozwoju silnie wykorzystująca refleksję, analizę informacji oraz zrozumienie zjawisk i rzeczy. Jest to zatem znakomite narzędzie dla specjalistów, menedżerów i przedsiębiorców z zacięciem intelektualnym, którzy nie tylko chcą robić coś skutecznie, ale też chcą dokładnie wiedzieć na jakiej zasadzie osiągają znakomite wyniki. Takie podejście bardzo przydaje się tym wszystkim, którzy zdobyte umiejętności i wiedzę świadomie i w sposób sformalizowany przekazują dalej podwładnym, podopiecznym, uczestnikom treningów.

Jest to proces doskonalenia kwalifikacji pracownika pod kierunkiem doświadczonego trenera, przez nabywanie nowych umiejętności i korygowanie nieprawidłowych i mało skutecznych zachowań. Polega na pomocy pracownikowi w kierowaniu rozwojem jego umiejętności i kompetencji. Podstawowym elementem coachingu jest partnerska relacja i zaufanie między trenerem, a pracownikiem, i zasadniczą funkcją osiągnięcie wyznaczonych celów.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie:

coaching b - Coaching (nasza-oferta;Rozwój, Oferta, Coaching)