Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, audyt zewnętrzny

Audyt

Podczas projektów doradczych wspierających rozwój organizacji prowadzimy audyt operacyjny, podczas którego analizujemy wydajność i skuteczność systemów, które funkcjonują w ramach jednostki, oceniamy poziomy osiągania zamierzonych rezultatów w porównaniu z kosztami poniesionymi na ich realizację. Badamy efektywność zarządzania, sposób, w jaki kierownictwo jednostki planuje działania, a następnie kontroluje stopień ich realizacji. Badamy sprawność działania kadry, badamy trafność i Read more about Audyt[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, doradztwo biznesowe

Doradztwo

Pracując z naszymi klientami dokonujemy analizy różnych obszarów ich przedsiębiorstwa i opracowujemy właściwe rozwiązania zwiększające efektywność funkcjonowania ich działalności gospodarczej. Celem usługi doradztwa biznesowego jest rozwiązanie problemów i opracowania właściwych modeli działania w przedsiębiorstwie. Wspieramy naszych klientów w obszarze optymalizacji procesów, HR, zarządzania zespołem. Zawsze dążymy do przysporzenia wymiernych korzyści ekonomicznych w przyszłości. Nasi eksperci Read more about Doradztwo[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, szkolenia dla przedsiębiorstw

Szkolenia

Menedżerowie zatrudnieni w organizacji stanowią jej kapitał ludzki, od poziomu ich kompetencji zależy jak sprawnie zarządzana jest firma. Wszystkie czynniki determinujące w sposób całościowy sprawne funkcjonowanie organizacji, ich sposób zdobywania i wykorzystania zależą od ludzi w niej zatrudnionych. Ludzie są szczególnym zasobem organizacji, bowiem ich kompetencje w postaci wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności stają się zasobem Read more about Szkolenia[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, coaching menedżerski

Coaching

Coaching oparty na wiedzy to metoda rozwoju silnie wykorzystująca refleksję, analizę informacji oraz zrozumienie zjawisk i rzeczy. Jest to zatem znakomite narzędzie dla specjalistów, menedżerów i przedsiębiorców z zacięciem intelektualnym, którzy nie tylko chcą robić coś skutecznie, ale też chcą dokładnie wiedzieć na jakiej zasadzie osiągają znakomite wyniki. Takie podejście bardzo przydaje się tym wszystkim, Read more about Coaching[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, szkolenia, diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb

Proces szkoleniowy zaczyna się długo przed szkoleniem. Pracujemy z klientem, aby rozpoznać cele organizacji i jej problemy. Diagnoza odbywa się poprzez sesje spotkań konsultacyjnych z menedżerami, osobami odpowiedzialnymi za szkolenia, jak z samymi jego (wybranymi) uczestnikami. W ten sposób zostaje zdefiniowany cel i zakres przyszłego szkolenia. Etapy diagnozy potrzeb: Opisanie potrzebnych działań Próbujemy rozpoznać dobre Read more about Diagnoza potrzeb[…]

Szkolenia in company

Specjalizujemy się w następujących obszarach szkoleń: Przywództwo i zarządzanie Narzędzia zarządzania zespołem pracowników rekrutowanie zespołu budowanie i prowadzenie skutecznego zespołu przywództwo, role leadera zarządzanie emocjami i konfliktem w zespole motywowanie w kryzysie innowacyjny zespół techniki pobudzania kreatywności pracowników motywowanie pracowników coaching menedżerski Zarządzanie strategiczne, systemy zarządzania zarządzanie strategiczne zarządzanie przez cele zarządzanie procesowe zarządzanie zmianą Read more about Szkolenia in company[…]

Szkolenia otwarte

Współczesna firma, posiadająca szefostwo skutecznie mobilizujące zespół do pracy, to połowa sukcesu. Druga połowa to zapobieganie problemom, umiejętność rozwiązywania tych, które już się pojawiają oraz stałe poprawianie wydajności i jakości pracy. Szkolenia, audyt pracowniczy, Mystery Shopping czy coaching to te metody sprawdzania pracowników, które powinny występować w każdej liczącej się na rynku firmie. Dzięki ich Read more about Szkolenia otwarte[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, szkolenia biznesowe

Realizacja szkoleń

Szkolenia odbywają się w formie interaktywnych warsztatów doskonalących umiejętności i postawy. Tworzymy warunki do utrzymania stanu skupienia uwagi niezbędnego do uczenia się poprzez różnicowanie metod pedagogicznych. Wykorzystujemy następujące ich formy: Grupy dyskusyjne i zadaniowe umożliwiają aktywne wykorzystanie wiedzy, ułatwia to wyciąganie wniosków, przygotowuje do rozwiązywania problemów w zespole.​ Studia przypadków i przykłady z życia firmy Read more about Realizacja szkoleń[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, wdrożenie efektów

Wdrożenie efektów

Pełny proces szkoleniowy zamyka się długo po przeprowadzonej sesji. Jednym z jego elementów, kończących pracę trenera na sali jest ocena satysfakcji. Jest to ankieta, o której wypełnienie poprosimy uczestników bezpośrednio po szkoleniu. Ogólna ocena szkolenia polega na ocenie: programu i celu szkolenia, treści szkolenia, ich przydatności zawodowych, metod pedagogicznych, otrzymanej dokumentacji, materiałów pomocniczych oraz o Read more about Wdrożenie efektów[…]

management 01 250x250 - Management (doradztwo;Zarządzanie, Szkolenia, Oferta, Doradztwo)

Management

Rozwiązania dla menedżerów i szkolenia menedżerskie Menedżerowie kierują zespołem nie przez przypadek, ani też wyłącznie w oparciu o charyzmę lidera. Zespoły z jasno określonymi celami, dobrze zorganizowane i właściwie kierowane uzyskują nieprzeciętne wyniki. Ludzie podążają za liderem, gdyż wierzą w zdolności menedżera do tego, że pomoże osiągnąć im cele, które dadzą im satysfakcję. Celem nadrzędnym Read more about Management[…]

kapital ludzki 02 250x250 - Kapitał Ludzki (doradztwo;Szkolenia, Oferta, Kapitał Ludzki, Doradztwo)

Kapitał Ludzki

Zasoby ludzkie są najcenniejszym potencjałem firmy. To dzięki niemu przedsiębiorstwo żyje, ewoluuje, osiąga zyski. Rozwój wymaga ciągłej pracy i doskonalenia się. Od rekrutacji przez oceny okresowe, drogę kariery, motywowanie towarzyszymy wszystkim, którzy zarządzają ludźmi: działom HR, Rozwoju, Szkoleń a także menedżerom rekrutującym i oceniającym. Nasza zespół pomaga firmom wzmocnić kompetencje ich pracowników, rozbudzić w nich Read more about Kapitał Ludzki[…]

rozwoj 01 250x250 - Rozwój organizacji (doradztwo;Rozwój, Oferta, Doradztwo, Audyt)

Rozwój organizacji

Naszą ideą jest dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań, które wspierają organizację w rozwoju i pomagają działać efektywnie. Realizujemy to poprzez różne działania w firmie klienta, które wzajemnie uzupełniają się: badania działania doradcze szkolenia Wyniki badań oraz doświadczenie naszych trenerów i doradców, wykorzystujemy do zbudowania dla naszego klienta skutecznego projektu rozwojowego. Wiemy też, jak ważny dla nowoczesnej Read more about Rozwój organizacji[…]