Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, szkolenia, diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb

Proces szkoleniowy zaczyna się długo przed szkoleniem. Pracujemy z klientem, aby rozpoznać cele organizacji i jej problemy. Diagnoza odbywa się poprzez sesje spotkań konsultacyjnych z menedżerami, osobami odpowiedzialnymi za szkolenia, jak z samymi jego (wybranymi) uczestnikami. W ten sposób zostaje zdefiniowany cel i zakres przyszłego szkolenia. Etapy diagnozy potrzeb: Opisanie potrzebnych działań Próbujemy rozpoznać dobre Read more about Diagnoza potrzeb[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, szkolenia biznesowe

Realizacja szkoleń

Szkolenia odbywają się w formie interaktywnych warsztatów doskonalących umiejętności i postawy. Tworzymy warunki do utrzymania stanu skupienia uwagi niezbędnego do uczenia się poprzez różnicowanie metod pedagogicznych. Wykorzystujemy następujące ich formy: Grupy dyskusyjne i zadaniowe umożliwiają aktywne wykorzystanie wiedzy, ułatwia to wyciąganie wniosków, przygotowuje do rozwiązywania problemów w zespole.​ Studia przypadków i przykłady z życia firmy Read more about Realizacja szkoleń[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, wdrożenie efektów

Wdrożenie efektów

Pełny proces szkoleniowy zamyka się długo po przeprowadzonej sesji. Jednym z jego elementów, kończących pracę trenera na sali jest ocena satysfakcji. Jest to ankieta, o której wypełnienie poprosimy uczestników bezpośrednio po szkoleniu. Ogólna ocena szkolenia polega na ocenie: programu i celu szkolenia, treści szkolenia, ich przydatności zawodowych, metod pedagogicznych, otrzymanej dokumentacji, materiałów pomocniczych oraz o Read more about Wdrożenie efektów[…]