Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, audyt zewnętrzny

Audyt

Podczas projektów doradczych wspierających rozwój organizacji prowadzimy audyt operacyjny, podczas którego analizujemy wydajność i skuteczność systemów, które funkcjonują w ramach jednostki, oceniamy poziomy osiągania zamierzonych rezultatów w porównaniu z kosztami poniesionymi na ich realizację. Badamy efektywność zarządzania, sposób, w jaki kierownictwo jednostki planuje działania, a następnie kontroluje stopień ich realizacji. Badamy sprawność działania kadry, badamy trafność i Read more about Audyt[…]

Firma szkoleniowo-doradcza Brightteam Sp. z o.o. - oferta, szkolenia, diagnoza potrzeb

Diagnoza potrzeb

Proces szkoleniowy zaczyna się długo przed szkoleniem. Pracujemy z klientem, aby rozpoznać cele organizacji i jej problemy. Diagnoza odbywa się poprzez sesje spotkań konsultacyjnych z menedżerami, osobami odpowiedzialnymi za szkolenia, jak z samymi jego (wybranymi) uczestnikami. W ten sposób zostaje zdefiniowany cel i zakres przyszłego szkolenia. Etapy diagnozy potrzeb: Opisanie potrzebnych działań Próbujemy rozpoznać dobre Read more about Diagnoza potrzeb[…]