Szkolenia

Menedżerowie zatrudnieni w organizacji stanowią jej kapitał ludzki, od poziomu ich kompetencji zależy jak sprawnie zarządzana jest firma. Wszystkie czynniki determinujące w sposób całościowy sprawne funkcjonowanie organizacji, ich sposób zdobywania i wykorzystania zależą od ludzi w niej zatrudnionych. Ludzie są szczególnym zasobem organizacji, bowiem ich kompetencje w postaci wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zdolności stają się zasobem o charakterze strategicznym, który pozwala organizacji zdobywać przewagę konkurencyjną. Dlatego warto inwestować w pracowników traktowanych jako kapitał ludzki, ponieważ prowadzi to do osiągania korzyści w postaci wartości dodanej dla przedsiębiorstwa. Warto również propagować tę ideę, ukazując korzyści dla jednostki w postaci lepszego bytu, możliwości dalszego rozwoju, satysfakcji z wykonywanej pracy i podniesienia jakości życia.

Zakres oferowanych przez nas szkoleń:

  • Sprzedaż i obsługa sprzedaży
  • Przywództwo i zarządzanie
  • Zarządzanie strategiczne
  • Systemy zarządzania
  • Rozwój osobisty
  • Zasoby Ludzkie
szkolenia b - Szkolenia (nasza-oferta;Szkolenia, Proces szkoleniowy, Oferta)
diagnoza 1 - Szkolenia (nasza-oferta;Szkolenia, Proces szkoleniowy, Oferta)

Diagnoza potrzeb

Proces szkoleniowy zaczyna się długo przed szkoleniem. Pracujemy z klientem, aby rozpoznać cele organizacji i jej problemy. Diagnoza odbywa się poprzez sesje spotkań …

szkolenia - Szkolenia (nasza-oferta;Szkolenia, Proces szkoleniowy, Oferta)

Realizacja szkoleń

Szkolenia odbywają się w formie interaktywnych warsztatów doskonalących umiejętności i postawy. Tworzymy warunki do utrzymania stanu skupienia uwagi niezbędnego do uczenia się …

wdrozenie - Szkolenia (nasza-oferta;Szkolenia, Proces szkoleniowy, Oferta)

Wdrożenie efektów

Pełny proces szkoleniowy zamyka się długo po przeprowadzonej sesji. Jednym z jego elementów, kończących pracę trenera na sali jest ocena satysfakcji. Jest to …

Partnerzy

Partnerzy: BrightTeam Partnerzy: Kurs Na Nieruchomości Partnerzy: Pro Acti