Realizacja szkoleń

Szkolenia odbywają się w formie interaktywnych warsztatów doskonalących umiejętności i postawy. Tworzymy warunki do utrzymania stanu skupienia uwagi niezbędnego do uczenia się poprzez różnicowanie metod pedagogicznych.

Wykorzystujemy następujące ich formy:

Grupy dyskusyjne i zadaniowe umożliwiają aktywne wykorzystanie wiedzy, ułatwia to wyciąganie wniosków, przygotowuje do rozwiązywania problemów w zespole.​

Studia przypadków i przykłady z życia firmy pomagają uczestnikom wykorzystać, jeszcze podczas szkolenia, teorię w praktyce. Odwołują się do doświadczenia zawodowego uczestników.

Ćwiczenia praktyczne prowadzą do wdrożenia poznanego materiału teoretycznego, przećwiczenia umiejętności i postaw.

Symulacje i odgrywanie ról na bazie realnych sytuacji pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć mechanizmy oraz skutecznie przyswoić wiedzę. Służą do analizy działań i zachowań.

Praca indywidualna konkretyzuje się w planie działania tworzonym przez każdego uczestnika. Nakłania uczestnika do przeniesienia i wykorzystania tego, czego się nauczył w jego realia zawodowe po zakończeniu szkolenia.

Scenariusze gier dostosowane są do zagadnień i celów szkoleniowych. Gry mobilizują uczestników do wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniu. Stanowią mini-poligon utrwalający umiejętności i pozszerzający wiedzę.

Praca zespołowa umożliwia aktywne wykorzystanie wiedzy, przygotowuje do rozwiązywania problemów w grupie.

Sekwencje teoretyczne zawierają syntezę i ułatwiają zapamiętanie. Sami uczestnicy selekcjonują i analizuję informacje, kładą akcenty na najważniejszych dla nich sprawach.