Wdrożenie efektów

Pełny proces szkoleniowy zamyka się długo po przeprowadzonej sesji. Jednym z jego elementów, kończących pracę trenera na sali jest ocena satysfakcji.

Jest to ankieta, o której wypełnienie poprosimy uczestników bezpośrednio po szkoleniu.

Ogólna ocena szkolenia polega na ocenie:

  • programu i celu szkolenia, treści szkolenia,
  • ich przydatności zawodowych,
  • metod pedagogicznych,
  • otrzymanej dokumentacji,
  • materiałów pomocniczych
  • oraz o przedstawienie własnych komentarzy i ogólnego wrażenia po szkoleniu.

Jest to ocena na poziomie reakcji, pozwalająca na stwierdzenie czy szkolenie zostało przeprowadzone prawidłowo oraz poziomu zadowolenia uczestników. Na tym etapie nie możemy jeszcze stwierdzić zmiany zachowań, postaw czy sposobu myślenia a także zastosowania nowej wiedzy w praktyce.

Dlatego też przed szkoleniem, jeszcze na etapie planowania ustalamy z klientem mierniki osiągnięcia sukcesu wynikające z założonego celu szkolenia. Określają one, po czym poznamy, ze szkolenie zakończyło się sukcesem w postaci zrealizowanego celu.

Jednym z takich mierników może być wzrost wiedzy uczestników. W takim przypadku przygotowujemy test przeprowadzany przed i po szkoleniu.

Często jednak naszym celem jest zmiana postaw i doskonalenie kompetencji osób szkolonych. Wtedy przygotowujemy imienny Indywidualny Plan Działania, który każdy z uczestników wypełnia podczas szkolenia. Dostaje też rady i zalecenia od trenera a następnie może doskonalić się indywidualnie w oparciu o określony IPD. Cenne jest wsparcie bezpośredniego przełożonego czy tez pracownika działu HR.

Często, w odstępie paru tygodni przeprowadzamy warsztaty doskonalące i utrwalające doświadczenie nabyte po szkoleniu.

W całym procesie szkoleniowym dbamy, aby przez zaprojektowanie i zalecenie różnych, indywidualnie dopasowanych metod utrwalić efekty szkolenia i spowodować trwałość pozytywnych zmian.

Oceniamy efekty szkolenia na 4 poziomach

Poziom zadowolenia

Mierzymy to, jak uczestnicy odbierają szkolenie na poziomie czysto emocjonalnym. Czy są usatysfakcjonowani, czy raczej mają wątpliwości? Zadowoleni czy znudzeni? Ocenęrealizujemy w oparciu o ankiety poszkoleniowe.

Poziom umiejętności i wiedzy

Czego nowego się nauczyli uczestnicy? Mierzymy zmianę poziomu kompetencji uczestników po szkoleniu w formie pre- i posttestów. Możemy również sprawdzać prezentowane umiejętności w toku bardziej zaawansowanych procedur treningowych.

Poziom zachowań

Co uczestnicy robią po zakończeniu szkolenia? Czy przenoszą poznaną wiedzę i umiejętności do swojego życia i/lub pracy? Mierzymy to poprzez np. follow-up z uczestnikami, kontakty z ich kolegami, przełożonymi i bliskimi, a nawet bezpośredni pomiar w pracy i mystery shopper.

Poziom wyników

Oceniamy jakie są praktyczne, wymierne finalne konsekwencje szkolenia. Czy uczestnicy sprzedają więcej? Wydajniej zarządzają swoim czasem? Czy firma zarabia więcej? Czy ich relacje są silniejsze? Pomiar dotyczy obiektywnych wskaźników.