Tomasz Osuch

tomasz osuch - Tomasz Osuch (trenerzy;Trenerzy, O nas, BrightTeam)Posiada sześcioletnie doświadczenie trenerskie i dziesięcioletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi (marketing i sprzedaż) w międzynarodowych koncernach oraz w MŚP w Polsce i w innych krajach regionu.

Zajmuje się doradztwem w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz zasobami ludzkimi, prowadzi szkolenia sprzedażowe, menedżerskie, związane z zarządzaniem projektem oraz zasobami ludzkimi, a także jest coachem i mentorem

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z restrukturyzacji przedsiębiorstw obejmujące m.in.. wdrażanie procesów związanych z redukcją zatrudnienia, outplacementem, budową i realizacją strategii komunikacyjnej firmy w sytuacjach kryzysowych

Posiada doświadczenie we wspieraniu projektów związanych z poszukiwaniem nowych możliwości zawodowych dla osób odchodzących z pracy, uruchamianiem własnej działalności gospodarczej (mikro-projekty), tworzeniem spółki pracowniczej, towarzyszeniu wchodzeniu na rynek nowych firm oraz ich ekspansji rynkowej w pierwszym okresie działalności