Renata Ilnicka

renata ilnicka - Renata Ilnicka (trenerzy;Trenerzy, O nas, BrightTeam)Z wykształcenia pedagog. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza. Wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą trudną, wymagającą specjalnych oddziaływań wychowawczych. W latach 1984- 2005 zatrudniona w placówkach oświatowych jako nauczyciel, pedagog szkolny. Doradca – konsultant w prowadzeniu szkoleń dla pedagogów, nauczycieli i innych osób zajmujących się opieką i wychowaniem na temat rozpoznawania zjawisk patologicznych i podejmowania działań zapobiegawczych.

Koncentruje się na badaniu problemów patologii społecznej i resocjalizacji, problematyki rodziny, szczególnie w zakresie jej dysfunkcjonalności. Ponadto zajmuje się pedagogiką społeczną i opiekuńczo-wychowawczą.

Inicjatorka i uczestniczka konferencji naukowych ogólnopolskich oraz zagranicznych.

Autorka i współautorka monografii, m.in.:

  • Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży, (red.) R.M. Ilnicka Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2008
  • Przemoc w społeczeństwie. Diagnoza, sposoby przeciwdziałania, (red.) J. Cichla, R.M.Ilnicka, Wydawnictwo DWSPiT w Polkowicach, 2008
  • Wybrane aspekty przemocy. Diagnoza i profilaktyka, (red.) R.M. Ilnicka, J. Cichla, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2009
  • Resocjalizacja od tradycji do współczesności. Wybrane konteksty, (red.) R.M. Ilnicka, J. Cichla, Wydawnictwo Netprojekt, Głogów 2010

oraz licznych publikacji w monografiach i czasopismach specjalistycznych.

Nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia ze studentami z takich przedmiotów, jak: pedagogika resocjalizacyjna, metodyka wychowania i nauczania resocjalizującego, wybrane zagadnienia patologii społecznej, metody diagnozy w resocjalizacji, profilaktyka niedostosowania społecznego, praca z dzieckiem niedostosowanym i jego rodziną, prewencja zagrożeń społecznych, elementy pedagogiki penitencjarnej, profilaktyka i terapia uzależnień, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej.