Od bilansu kompetencji…

Od bilansu kompetencji do zarządzania przez kompetencje

MŚP w obliczu szansy rozwojowej do roku 2016

Gospodarka Polski przeżywa wielkie zmiany, minęło już 10 lat od przyłączenia do Unii Europejskiej. Bilans tego okresu jest pozytywny dla infrastruktury kraju, rozwoju wielkich przedsiębiorstw, szeregu zmian w metodach zarządzania przedsiębiorstwami, lecz mniej optymistyczny dla rozwoju i przekształceń w małych i średnich firmach.

Dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa – nastawione na klienta i pozyskiwanie nowych rynków, a także zwiększanie swojej przewagi wobec konkurencji – inwestują w rozwój potencjału pracowników i narzędzia pracy, zwiększając tym samym produktywność. Nowe technologie zmieniają relacje klienci-firma i pracodawca-pracownik. Aby sprostać wyzwaniom rynku, firmy stoją nie tylko przed problemem optymalizacji kosztów, lecz również optymalizacji potencjału pracowników. Wsparcie funduszy unijnych umożliwiło w Polsce modernizację przedsiębiorstw i rozwój kapitału ludzkiego na niespotykaną dotychczas skalę.

Pierwszy okres finansowania z funduszy unijnych w latach 2004-2007 przyniósł ogromne ułatwienia w dostępie do nowych metod zarządzania ludźmi. W głównym nurcie praktyki polityk personalnych pojawiały się metody zarządzania przez cele, zarządzania zadaniami, zarządzania projektowego w praktyce przedsiębiorstw, jako żywo przypominające rzeczywistość firm o strukturze sztabowej. Powszechne stały się szkolenia i warsztaty wprowadzające zespoły sprzedażowe w pracę w oparciu o wyznaczanie celów i zadań, tworzeniu standardów pracy z klientami zewnętrznymi. Tysiące firm skorzystało z tych możliwości w ramach otwartych i zamkniętych programów szkoleniowych. Jeszcze większe możliwości stworzył kolejny okres finansowania, ujęty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL), nakierowany na rozwój wiedzy i umiejętności pracowników. Stworzył możliwości zarówno dla organizacji, jak i dla ludzi chcących indywidualnie poszerzyć wiedzę, planujących podjęcie nowych zadań wynikających ze zmian w otoczeniu gospodarczym (czy to w formie kursów zawodowych, czy studiów, w tym podyplomowych). Okres 2010-2014 charakteryzuje się również działaniami podjętymi na rzecz wzmocnienia sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co wynika z istniejącego stanu rzeczy – firmy tego sektora stanowią obecnie około 70% podmiotów i generują ok. 80% PKB.

W tym samym okresie światowe gospodarki wyruszyły na poszukiwanie talentów, które wsparłyby przedsiębiorstwa na nowych torach technologicznego rozwoju. Równocześnie ujawniła się wielka przepaść generacyjna w umiejętnościach posługiwania się nowymi technologiami oraz luka kapitałowa hamująca zakup i wdrażanie nowych technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach. Równolegle, na skutek światowego kryzysu wywołanego przez amerykański system bankowy (2008 r.), ujawniły się zarówno słabości, jak i siła przedsiębiorstw MŚP. Nastąpił odpływ wykształconych i otwartych na zmiany pracowników do dużych korporacji. W latach 2010-2013 wiele polskich firm sektora MŚP boleśnie odczuło odpływ fachowców – do silniejszych firm i za granicę. Jednocześnie na skutek niskiej siły wzrostowej gospodarek i niskiego popytu wewnętrznego pojawiło się wysokie bezrobocie.

Powyższy tekst jest fragmentem publikacji wydanej przez naszą firmę, kliknij przycisk poniżej by pobrać całość: